top of page

Veilig werken = onze prioriteit

TM Technics streeft de volgende doelen na:

  • geen ongevallen of andere incidenten;

  • een veilige, gezonde en schone werkomgeving

  • voorkoming van stress door het werk

  • geen onnodige belasting van het milieu.

Om deze eenduidige doelstellingen te bereiken streven wij, werknemers en leidinggevenden, ernaar de volgende principes dagdagelijks in de praktijk om te zetten.

Dit werd vertaald en vormgegeven de V-vorm die u hier kan bekijken. Hierin vindt u alle modi die er bij TM Technics ontwikkeld en toegepast worden. Er werd bewust gekozen voor deze V-vorm. Enerzijds creëren we de letter V van veiligheid. Anderzijds zien we het als veiligheidshiërarchie die we bij TM Technics doorlopen om veilig, gezond en milieuvriendelijk te werken. Op deze manier worden de risico’s die in de bovenste lijn aan bod komen, door alle genomen acties doorheen de trechter als het ware geëlimineerd naar beneden toe. Deze modi worden continu geëvalueerd en aangepast indien nodig. 

TM Technics zal erop nazien dat haar werknemers goed geïnformeerd aan de slag kunnen en dat de afspraken nageleefd worden. We engageren ons voor een continue evaluatie zodat we het beleid aan de hand van opgedane ervaringen kunnen bijstellen.

vca-logo.jpg

TM-V

TM-V
TM-V.png
VCA-certificaat januari 2023.jpg
VCA-certificaat

VCA-certificaat

bottom of page